Personbeskyttelse PED 150 Orange Line

Vår BEST SELLER personvern med dobbel og tofarget horisontal rekkverk for å øke synligheten av det. Ideell for håndtering av områder med stor trafikk. Høyden er optimal for å sikre fotgjengeres sikkerhet.

Mer info her Kontakt oss