Vi tilbyr montering av alle reoler vi selger, men vi er også behjelpelige med å montere / bygge om de reoler du har.

Vi har fast ansatte montører med svært lang fartstid og erfaring. Vi tilbyr montering av alle reoler vi selger, men vi er også behjelpelige med å montere / bygge om de reoler du har.

Det er lov å montere reoler selv og vi fraråder ikke dette, men dersom du ønsker å montere selv kan det være lurt at du lar oss se over og kanskje også sertifisere reolene når de er nymonterte. Det er mange elementer med en montering som i ytterste konsekvens kan medføre ulykker.

En annen ting er at veldig ofte viser det seg at vi monterer såpass mye raskere enn enn utrent montør at det lønner seg å la oss ta oss av monteringen. Vi monterer også de andre produktene vi selger, så som arbeidsbenker, arbeidsstasjoner, etc.