Vi har utviklet mange innovative løsninger som våre kunder, både on- og offshore, har hatt stor nytte av.