Hvert år utsettes en reol for tusenvis av små og store sammenstøt med trucker som forårsaker skader og materialtretthet.

Vi anbefaler årlig kontroll av dine reoler, dette er også et krav i henhold til Norsk Standard NS EN 15 635.

Denne normen gjelder nå for 30 europeiske land. I tillegg til at dette er et krav er det selvsagt enhver reoleiers ønske å unngå ulykker på sitt lager: Hvert år utsettes en reol for tusenvis av små og store sammenstøt med trucker som forårsaker skader og materialtretthet.

Det er derfor meget viktig at reolene fortløpende kontrolleres for feil og materialtretthet. Det er ikke bare skader på selve reolen som kan forårsake arbeidsulykker.

Overbelastning av bærejern, gods som faller ned eller paller som blir feilplassert på bærejern kan forårsake store skader på personell og materiell. Montering av reoler er også en kilde til ulykker.

Det kan fremstå som en enkel oppgave å montere en reol, men det er ikke uvanlig at det avdekkes monteringsfeil på reoler som ikke er montert av reolmontører. Vi gir deg full kontroll på dokumentasjonen på reolkontrollen til dine reoler via lagring av dokumentasjonen i skyen og en QR kode på reolen som er en link til den siste reolkontroll rapporten. 

Du slipper å lete frem rapporten når du trenger den og du får innkalling hvert år slik at du slipper å huske på dette selv. Selvsagt får du også rapporten i tillegg på PDF tilsendt via epost.