Personbeskyttelse B.Flex.COM/2 Modular

En ny personvern som passer for områder hvor tunge last blir håndtert. Denne type personbeskyttelse har en dobbel profil som er svært fleksibel og mer motstandsdyktig mot støt.

Mer info her Kontakt oss