Viser alle 3 resultater

Pallereoler


Pallereoler er en svært effektiv måte å lagre store mengder varer på. Du får en optimal utnyttelse av lagerplassen.


Pallereoler tillater en vertikal lagring, som utnytter takhøyden i lageret og gir da en økning i lagerkapasiteten. Et lager med begrenset plass, så er dette veldig gunstig, en får lagret mer varer på samme areal. Med en effektiv pallereolstruktur kan varene sorteres og organiseres på en måte som gir enklere og mer effektiv håndtering og henting av varene. Dette kan også føre til redusert tid brukt på håndtering av varer, noe som kan øke produktiviteten i lageret.


Pallereoler kan hjelpe med å opprettholde en sikker arbeidsplass ved å gi en strukturert måte å lagre og håndtere varer på. Det reduserer risikoen for uhell eller skader på ansatte som jobber i lageret.
Ved å maksimere plassen i lageret og øke effektiviteten i varehåndteringen, kan bedrifter oppleve reduserte kostnader og økt lønnsomhet.

Pallene kommer i forskjellige størrelser. Europallen på B800 x D1200mm er utgangspunkt for alle standard pallereoler men reolen kan spesialtilpasses dine pallestørrelser.