Blue Robot er et svært fleksibelt og kostnadseffektivt produkt som passer for en bred kundeportefølje samtidig som det resulterer i en høy grad av effektivisering.

Uavhengig av hvilken industri du befinner deg i så hjelper Blue Robot våre kunder til å rasjonalisere sin drift slik at konkurranseevnen styrkes.

Vi gjør moderne robotteknologi med kunstig intelligens tilgjengelig i ditt eksisterende lager. Alt som trengs er strøm, et vannrett gulv og en internettlinje.

Blue Robot benytter moderne sensorikk og kunstig intelligens, både til å holde høy operasjonell hastighet, og for å aktivt overvåke produktene du lagrer.

Med en Blue Robot kan du forvente 99,9% plukknøyaktighet. Blue Robot vokser i takt med ditt behov og gir mulighet for å kombinere flere kuber etter hvert som ditt behov for lagring øker.

Blue Robot plasseres i sentrum av din operasjon, og menneskene rundt den vil på en trygg måte inkludere den i sine prosesser. De høyeffektive motorene sikrer en energieffektiv drift, noe som gir lang levetid og sparer både miljø og holder vedlikeholdsbehovet på et minimum.

Alle komponenter er designet med tanke på oppetid og levetid. Blue Robot passer perfekt til lagringsbehov hvor høy plukkhastighet kombinert lavt tidsbruk pr. plukk er viktig. Blue Robot gir deg markedets beste ytelse vs. kostnad. Sammenligning viser at du kan forvente besparelser mellom 25% til 75% av “Total Cost of Ownership“ (TCO) målt opp mot konkurrerende løsninger.

Avhengig av din operasjon så kan du forvente en tilbakebetalingstid (ROI) på mindre enn 2 år.

Blue Robot er markedets mest innovative løsning for lagring og gjenfinning av produkter til ordrehåndtering og produksjon for små og mellomstore bedrifter. Gjennom å benytte kubebasert lagring tilbys kundene en svært plassbesparende løsning og opptil 5 ganger så effektiv plukkprosess.

Blue Robot AS er et norsk selskap som har utviklet et robotsystem for lagring og plukking av varer, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Løsningen effektiviserer både prosesser og plassutnyttelse, som igjen resulterer i redusert tidsbruk og kostnader.