Viser alle 5 resultater

Universalreol / Langspenn


En universalreol, også kalt langspenn er en slags hybrid mellom en pallereol og en småvare reol.


Varer som er litt for store og / eller tunge til å lagres i en småvarereol men for lette eller for små til å rasjonelt lagres i en pallereol, kan lagres i en langspenn / universalreol.

Stigene og bjelkene på en slik reol er lette men sterke i konstruksjonen. Dette gjør at den holder en lav pris da den ikke inneholder så mye stål i forhold til bæreevnen.


Den mest vanlige høyden på en slik reol er 2000 mm men den er også tilgjengelig i høyere versjoner. Lagerført bjelkebredde er på 1850 mm med en bæreevne på 700 kg. Det finnes også kortere og lengre bjelker.

Reolen kan utstyres med bjelker med spor for bruk sammen med stålhyller eller med boks bjelker for lagring av paller eller dekk. Eksempel på hva som kan lagres i en slik reol er lette paller, bildekk etc.


Langspenn / Universalreol

Universalreol H: 2000 mm | Startfag

Langspenn / Universalreol

Universalreol H: 2000 mm | Følgefag