Søylebeskyttere Hug Tower 500/600/700

Selvbærende, tilpasset søylebeskyttelse. Kompakt og fleksibel, den fester seg til søylen og belaster ikke korridorer som er ment for kjøretøy eller arbeidsområder.

Mer info her Kontakt oss