Inge S. Årstad AS er Norges første salgspartner for Blue Robot

inge-s-arstad-blue-robot.jpg

Inge S. Årstad AS i Sandnes er
Norges første salgspartner for Blue Robot

Blue Robot er markedets mest innovative løsning for lagring og gjenfinning av produkter til ordrehåndtering og produksjon for små og mellomstore bedrifter. Gjennom å benytte kube-basert lagring tilbys kundene en svært plassbesparende løsning og opptil 5 ganger så effektiv plukkprosess.

Valgt etter en grundig prosess

Markedet for automatisering av lager og logistikk er brennhett, så det har ikke manglet på aktuelle kandidater når selskapets første salgspartner skulle velges. Interessenter har vært alt fra store internasjonale selskaper som allerede er tungt inne i markedet med konkurrerende produkter, til mindre bedrifter som ønsker å utvide sin portefølje.

«Det har vært svært viktig for oss å velge riktige partnere når vi nå skal utvide vårt salg til markedet, vi har derfor gjort en grundig vurdering av alle som har kommet til oss med ønske om å være salgspartnere» sier Arnor Jonasson, daglig leder i Blue Robot AS.

«Inge S. Årstad har en imponerende kundeportefølje, kompetanse og erfaring som er svært nyttig for salg av denne type løsninger. De deler vår oppfatning av hvor viktig det er å forstå kundens behov før løsningsforslag utarbeides og at kvalitet må finnes i alle ledd av en leveranse. Dette kombinert med et høyt energinivå gjør at vi har stor tro på samarbeidet» fortsetter Jonasson.

Inge S. Årstad holder til på Forus i Sandnes/Stavanger og har levert kvalitet og kompetanse innenfor verksted og lagerinnredning i 90 år. Vi har som målsetning å være en innovativ leverandør med kompetanse på de beste løsninger på markedet med målsetning om at våre løsninger skal styrke våre kunders konkurransekraft. Blue Robot er et produkt vi har stor tro på. Det er svært fleksibelt og passer for en bred kundeportefølje samtidig som det resulterer i en høy grad av effektivisering.

Mindre aktør mer attraktivt enn gigantene

At valget falt på en mindre aktør som første salgspartner i Norge, er ikke tilfeldig.
«Det er et poeng for oss at vi skal utgjøre en betydelig del av omsetningen til våre partnere. Dette gir økt fokus for begge parter.» utdyper han.

Et typisk anlegg fra Blue Robot koster mellom 4 og 7 millioner kroner etter at det er ferdig installert og klart til drift.

Gradvis innfasing

For å sikre gode prosjekter og leveranser vil tekniske eksperter fra Blue Robot være delaktige i både salgs- og leveranseprosessene i begynnelsen.

«Det tette samarbeidet gir en trygghet både for kundene og oss. Vi gleder oss til å komme i gang med de første kundeleveransene» forklarer de begge.

Fakta Inge S. Årstad AS

Inge S. Årstad er et norsk selskap stiftet i 1931 som en maskin og agenturforretning. Firmaet leverte i 1934 det første ekkoloddet til en fiskebåt for leting etter fisk. Ekkoloddet ble hurtig en suksess, både for fiskerne og for selskapet. Inge S. Årstad var også innom flere andre fagområder, men etter hvert spesialiserte selskapet seg på å levere verksted og lagerinnredning.

Da oljealderen inntok Stavanger på 60-tallet ble selskapet en sentral leverandør til både denne og andre tilknyttede bransjer samt annen landbasert industri. I årenes løp er det også blitt utviklet mange innovative løsninger som våre kunder, både on- og offshore, har hatt stor nytte av.

Nettside: www.aarstad.as
LinkedIn:
Facebook:

Fakta Blue Robot AS

Blue Robot AS er et norsk selskap stiftet 27.06.2018.

Har utviklet et robotsystem for lagring og plukking av varer, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Løsningen effektiviserer både prosesser og plassutnyttelse, som igjen resulterer i redusert tidsbruk og kostnader.

Første anlegg ble installert i 2020 for Nettvarehotellet AS, en ledende tredjepartslogistikk leverandør.

Nettside: bluerobotcompany.com
LinkedIn: linkedin.com/company/bluerobot
Twitter: twitter.com/BlueRobotAsrs
Facebook: facebook.com/bluerobotasrs