Mobile reoler for ship / offshore har svært høy utnyttelsesgrad av gulvarealet med markedets høyeste sikkerhet.

Mobile pallereoler / elektrisk tannstangdrevne reoler.

Inge S. Årstad leverer mobile pallereoler / elektrisk tannstangdrevne reoler som er i henhold til alle kjente krav fra myndighetene til tippesikkerhet, akselrasjonskrefter, funksjon opp til 8 grader helning på plattform.

Send forespørsel
Inge S. Aarstad * Sikkerhetsutstyr til lager og verksted / beskyttelse / påkjøringsvern / reolbeskyttelse / MPM flexible protections

Sikkerhetsutstyr / reolbeskyttelse til lager og verksted

MPM Flexible Protections

Design – Levetid 20 år

Ved utviklingen av tannstangdrevne reoler for de store flytende plattformene offshore ble det lagt vekk på topp kvalitet på alle komponenter med sikte på lang levetid og problemfri operasjon.

Erfaringene fra den første installasjonen i 2008 Snorre A har vært meget god, det samme med de neste leveransene. Levetiden bør være langt over 20 år. Beregninger for dette er sendt Aibel AS, og godkjent 2014.

Inge S. Aarstad * Sikkerhetsutstyr til lager og verksted / beskyttelse / påkjøringsvern / reolbeskyttelse / MPM flexible protections

Sikkerhetsbeskyttelse / påkjøringsvern til lager og verksted

MPM Flexible Protections

Inge S. Aarstad * Sikkerhetsutstyr til lager og verksted / beskyttelse / påkjøringsvern / reolbeskyttelse / MPM flexible protections

Sikkerhetsbeskyttelse / personbeskyttelse til lager og verksted

MPM Flexible Protections

Sikkerhet

Vi har lagt maksimalt fokus på sikkerhet for personell. Det er fotocellesikring i alle reolganger og front av systemet. Nødstopp på alle reoler og styreskap, samt at motorene låser vognene mot bevegelse når de stoppes. Sikkerhetssystemene er nøye gjennomgått av Equinor AS sitt HMS personell på fabrikk i Sveits og offshore.

Inge S. Aarstad * Sikkerhetsutstyr til lager og verksted / beskyttelse / påkjøringsvern / reolbeskyttelse / MPM flexible protections

Alle produktene i denne serien er laget av støtsabsorberende materiale, har synlig farge og er lette installering/montering

MPM Flexible Protections

Tannstangdriftt

Tannstangdrift av mobile reoler er det så langt vi eller SSI Schäfer kjenner til ingen som tidligere har utviklet. Tannstangdrift i forbindelse med reoler er et mønsterbeskyttet system. Tannstangdrift er ellers et kjent konsept.

Utvikling av systemet

Sammen med SSI Schäfer i Sveits brukte vi ca. 2,5 år til å utvikle dette tannstangdrevne systemet. Systemet er levert til en rekke installasjoner, og har svært fornøyde brukere.

Kontakt oss for mer info

Ønsker dere et tilbud eller vil at vi skal komme til din arbeidsplass for en uforpliktende befaring, så gjør vi det.

Send forespørsel