Gjennomløpsreoler


Gjennomløpsreoler er en type lageroppbevaringssystem som er spesielt egnet for håndtering av store mengder varer som har en høy omsetningshastighet.


Disse reolene består av skinner som er montert i en liten helning, slik at varene kan gli fra inngangen til utgangen ved hjelp av tyngdekraften. Dette gjør det mulig for varer som er plassert først, å bli fjernet først, og sørger dermed for en kontinuerlig strøm av varer gjennom reolene. Dette er spesielt gunstig for bedrifter som håndterer ferske varer eller varer med begrenset holdbarhet,


siden det bidrar til å minimere lageret og sikre at de eldste varene alltid blir fjernet først. Gjennomløpsreoler kan også bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten i lagerhåndteringsprosessen, da de gir en rask og enkel måte å håndtere og plukke varer på.


Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.