Dypstablingsreoler


Dypstablingsreoler er en type lagerreol som er spesielt designet for å lagre tunge eller store gjenstander på en effektiv måte.


Disse reolene består av vertikale rammer og horisontale bjelker, og har vanligvis et system av skinner og hjul som gjør det mulig å bevege hver enkelt enhet uavhengig av hverandre.

Dypstablingsreoler kan tilpasses etter behov, og kan bygges i flere nivåer for å utnytte høyden på lageret. Dette gjør det mulig å maksimere lagringsplassen, samtidig som man opprettholder en organisert og oversiktlig lagerhåndtering.


Dypstablingsreoler er ideelle for bedrifter og lager som lagrer store eller tunge gjenstander som for eksempel paller med varer, tunge maskindeler eller lignende.

Denne type reol kan plasseres helt inntil en vegg og gir opp mot dobbel så høy utnyttelsesgrad sammenlignet med konvensjonelle pallereoler.


Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.