Stålkasser for oppbevaring av tunge gjenstander SSI Schäfer Lager-Fix

Lager-Fix kassen ble utviklet i 1953 og skulle på kort tid revolusjonere logistikkbransjen. Løsningen var like enkel som den var genial; en stablebar stålkasse med en åpning i front for plukk. Dette designet består den dag i dag, og er en så stor del av historien til SSI Schäfer at den er tatt med i designet av logoen. Den første bokstaven i "SSI" er formet som Lager-Fix kassen.

Produktet ble første gang presentert på logistikkmessen i Hannover i 1954, og ble en umiddelbar suksess. Denne kassen har siden inspirert og formet utseende på en rekke andre kasser som blir tilbudt på markedet i dag.

Stålkasser har siden 70-tallet blitt mindre og mindre brukt da plastkasser både er lettere å håndtere og har en lavere innkjøpskostand. I dag er produktet mer nisje-preget, men er fortsatt populært i bransjer hvor man har behov for lagring av små og tunge varer eller for oppbevaring av kjemiske produkter.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.